Terapia Florală Bucovina

Terapia Florală Bucovina ne oferă remedii naturale necesare corectării dezechilibrelor de la nivel mental, emoțional și vital.

Extractele terapiei florale Bucovina sunt obținute manual, având la bază același mod de preparare ca în terapia florală Bach - metoda soarelui. Are loc procesul numit solubilizare, altfel spus înregistrarea în apă a substanțelor din plantă, în prezența razelor solare, urmată de conservarea lor cu alcool etilic. Produsul finit are în proporție de 75% extract apos din plante, iar restul de 25% apă și alcool etilic.

Toate remediile au fost analizate și au avizul de notificare emis de Institutul Național de cercetare – dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucuresti, care înseamnă ani de muncă și de cercetare asiduă a unei întregi echipe.

Aceste autorizări vizează nivelul nostru fizic, remediile contribuind la buna funcționare a sistemelor: cardiovascular, cardiac, respirator, osos, renal, hepatic, limfatic, digestiv, pancreatic, nervos etc.

Efectele remediilor nu se limitează doar la nivelul fizic pentru că buna funcționare a sistemelor noastre vitale sunt strâns legate de ceea ce gândim, simțim, trăim. Tot mai mulți cercetători afirmă că, la fel ca și legătura între gând, cuvânt și faptă, așa si orice dezechilibru sau boală fizică apare mai întâi la nivel de gând sau emoție, care se manifestă mai apoi la nivel fizic.

Remediile florale acționează pe toate aceste nivele, ajutându-ne să corectăm dizarmonia creată și perpetuată de noi, la nivel mental, emoțional si fizic.

Doamna cercetător Mărioara Godeanu a evidențiat fenomenul de comunicare dintre plante, dar si comunicarea dintre plante si om. A demonstrat ca toate structurile vii au un model informațional superior, adică sunt pătrunse de Spiritul lui Dumnezeu. Din cercetările domniei sale reiese ca plantele dețin in plan subtil o informație, energie care ne ajută să ne refacem emoțional, mental și fizic.

Datorită legăturii vii cu Lumina Dumnezeiască, plantele pot sa refacă corpurile noaste de lumină și implicit sănătatea noastră fizică. Modul de acțiune al plantelor, extractelor florale este practic o transmisie de informație - lumină și o primire de informație - lumină în corpul nostru.

Plantele medicinale apărute în flora spontană sunt un minunat ajutor pentru noi, așa cum scria Maria Treben: « pentru fiecare boală a crescut o mică plantă » (Cartea « Sănătate din Farmacia Domnului »).

De asemenea, apa în care se face solubilizarea plantei este foarte importantă, deoarece conform cercetărilor multor oameni de știință, apa este o structură informațională care înglobează un cod care conține informații despre toate interacțiunile la care a fost supus un eșantion de apă. Altfel spus, apa are memorie și reține toate substanțele solubilizate din plante necesare refacerii noastre.

In concluzie, remediile terapiei florale Bucovina sunt destinate tuturor celor care își doresc să iasă din tiparele genetice nearmonice și să integreze un mod de viață sănatos și echilibrat.

Telefon 0745067865
Email office@terrabucovina.ro